• Zorgtalenten in Beweging Netwerk

Waarom

zijn wij deze beweging gestart

Juist in deze tijd waarin we voor grote veranderingen staan in zorg en welzijn, vinden wij het belangrijk dat jonge professionals – met hun vaak kritische en frisse kijk – een actieve rol spelen in de verbinding tussen deze eilandjes.

Onze missie

Onze missie is jonge professionals, die vanuit beleid, praktijk en/of wetenschap werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector, te verbinden. Ons netwerk:

Inspireert

Netwerkleden worden regelmatig gestimuleerd om over de muren van eigen organisatie heen te kijken en leren de kaders kennen van de functies van anderen

Bouwt

Met behulp van het netwerk bouwen netwerkleden bruggen tussen praktijk, beleid en wetenschap en ontstaan er contacten met mensen die vanuit andere gebieden aan dezelfde vraagstukken werken.

Innoveert

Netwerkleden dragen bij aan het verbeteren van de langdurende zorg

Onze activiteiten

Twee activiteiten per jaar

Het netwerk organiseert 2 activiteiten per jaar waarbij netwerkleden samenkomen. Dit zijn uiteenlopende activiteiten van een themabijeenkomst met sprekers, een dagtrip naar een instantie of een gezellige netwerkborrel.

Twee netwerkbijeenkomsten per jaar

In commissies werken de netwerkleden samen aan het verder ontwikkelen van het netwerk. Er is een activiteitencommissie die twee netwerkbijeenkomsten per jaar organiseert. De reiscommissie organiseert praktijkbezoeken in binnen en buitenland.

Denktank & Gastspreker

Op verzoek leveren netwerkleden een bijdrage aan vraagstukken (als denktank) en bijeenkomsten (als gastspreker), mits deze past bij onze missie.

Nieuws

Zomerborrel – 22 juli – 17:00 uur

Beste ZiB-ers, Wij nodigen jullie graag uit voor een zomerborrel vanZiB. Onder het genot van een biertje, wijntje, zonnetje én young professionals, werkzaam in de zorg vanuit de beleid, praktijk en/of wetenschap,…

Samenwerkingspartners

Vitavalley
Bestuur