Sinds 1 januari is de wereld door blijven draaien. Door o.a. de bezuinigingen worden we gemotiveerd om na te denken over hoe we slimmer kunnen werken binnen de zorg. Meer met Minder is daarbij het credo. Verspilling is tenslotte zoooo 2010.

Nienke de Clerk nam ons mee in de wereld van Lean. Wijze raad was: heb vertrouwen in je collega’s en hou het simpel. Dit kun je toepassen door alle zaken rondom het primair proces bij de hulpverleners zelf te houden. En juist ook door bv. collega’s bij de gemeente of het zorgkantoor te vertrouwen als samenwerkingspartners. Ga met hen in gesprek over waarom we doen wat we doen; bespreek oplossingen voor registraties of processen waar je zelf het nut niet van inziet. Ga uit van het algemeen belang en kijk hoe je dit het slimste kun inrichten. 

Paul Reijn liet ons zien welke relevante data(bronnen) er in Nederland op diverse wijkniveaus beschikbaar zijn op het gebied van demografie en zorgvraag. Data helpen doelgroepen in kaart te brengen, denk bv. aan opleiding, cultuur en leeftijd. Hier kwam al een leuke overeenkomst met de presentatie van Nienke naar voren: aan gemiddelden heb je niets, je moet altijd in gesprek gaan om de details naar boven te halen. Dit kan een gemiddelde leeftijd in een wijk zijn, of gemiddelde aantal indirecte uren. Beiden zijn parameters maar krijgen pas echt betekenis als je het verhaal erachter kent. Als zorg-organisatie kun je data gebruiken om het aanbod beter af te stemmen op de wijk. Mogelijkheden voor innovatie zijn het delen van alle data. Op dit moment laten zorginstellingen, gemeenten en zorg-kantoren eigen data-analyses uitvoeren. Hoe kunnen deze organisaties slimmer gaan samenwerken om de verzamelde data met elkaar te delen? 

Als laatste vertelde ziekenhuisapotheker Joris Arts hoe hij apps en video’s gebruikt om patiënten te laten participeren in hun eigen zorg. Ook hier kwam het woord vertrouwen weer terug. Luister meer naar de patiënt en heb er vertrouwen in dat hij ook actief kan meewerken in zijn zorg-proces. Joris gaf inspirerende voorbeelden van wat er nu al mogelijk is aan technologische ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan was zijn eigen medicijn-app. Tijdens zijn werk zag hij dat veel medicijnfouten kunnen worden voorkomen als patiënten thuis alvast een overzicht maken van gebruikte medicijnen. Tijdens een consult wordt namelijk vaak een deel vergeten. Met de medicijn-app gaat het heel gemakkelijk en wordt de patiënt direct betrokken bij het medicatie-beleid. Hij benadrukte dat dit dus niet alleen een mooi toekomstverhaal is, maar dat veel technologische middelen die nu al beschikbaar zijn. Er ligt hier denk ik een belangrijk taak voor ons als jonge innovatieve talenten in de langdurige zorg om van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn, én na te denken over hoe we deze technologie in ons eigen werk kunnen toepassen. 

Na deze inspirerende sprekers was het tijd voor de reiscommissie om de reis in het najaar te promoten. Meer info over de reis vind je in deze nieuwsbrief. 

Tijdens de intervisieborrel was er weer alle tijd en ruimte om praktijk, beleid en wetenschap met elkaars verhalen te verbinden. Het was een leuke middag waar weer flink gebruik werd gemaakt van elkaars netwerk. 

Meer met Minder; wat nemen we na de bijeenkomst mee? 

ICT gaat ons verder helpen! Zowel handige manieren om registraties te verwerken of onnodig te maken, als programma’s die data inzichtelijk maken. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en pas het in je eigen werkveld toe.

Denk altijd: Waarom doen we wat we doen? Kan het simpeler? Door deze vraag bij elk proces opnieuw te stellen (en niet in de valkuil te vallen van “we deden het altijd al zo, er zal wel over na zijn gedacht”) stimuleer jij jezelf en collega’s om op zoek te gaan naar slimmer werken. Vertrouwen is hierin het sleutelwoord. Heb vertrouwen in collega’s en cliënten. Geef de verantwoordelijkheid terug aan het primaire proces; zowel de client als de hulpverlener kunnen meer dan je denkt. Verleid ze om mee te denken. 

En last but not least; doe onderzoek naar de vraag voor je een aanbod begint. 

Presentatie Nienke Klerk

Klik op de link om de presentatie in PDF te downloaden: Presentatie Nienke Klerk ZIB 130315

Presentatie Paul Reijn

Klik op link om de presentatie in PDF te downloaden: 20150313_ZIB_Presentatie_Paul_Reijn